SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ KLOBOUKY U BRNA


Z historie

V Kloboukách zřízen byl takový dobrovolný hasičský sbor a to dne 2.července 1888

Rok po založení sboru, to je roku 1889, byla zakoupena ruční stříkačka tehdy dostupného typu a také dle finanční možnosti začínajícího sboru. V záznamech za 10 let od založení, tedy roku 1898 se však dovídáme, že sbor vlastní novou ruční čtyřkolovou a dvouproudovou stříkačku se sto metry hadic v hodnotě 2000 zlatých, což je na tehdejší dobu značná částka. Že to byla stříkačka velice výkonná a kvalitní svědčí to, že tato byla používána až do roku 1936. Poměrně rychlý růst zakládaných hasičských sborů si vyžádal nová organizační opatření. Jedním z nich bylo zakládání žup. Župy byly organizace, které sdružovaly hasičské sbory, vždy v určité oblasti. Byly číslovány a to postupně tak, jak byly zakládány. Přínosem jejich založení bylo, že se zlepšila organizace řízení, pořádaly se pravidelné župní soutěže, cvičení a župní sjezdy. Dne 13.srpna 1893 byla svolána první a ustavující schůze náčelníků a delegátů tehdejších sborů soudních okresů Klobouky, Hustopeče a Židlochovice. Výsledkem bylo utvoření nové župy č.26. Pro další zlepšení práce byla župa č.26 rozdělena na okrsky, což bylo schváleno Valnou hromadou 28.května 1922 v Kloboukách. Klobouky byly střediskem okrsku č.4 a sdružovaly sbory z 5 obcí. Tyto okrsky s menšími změnami a úpravami přetrvávají až do součastnosti. Župy zanikly během okupace našeho státu. Během okupace se činnost dobrovolného hasičského sboru téměř zastavila. Po skončení druhé světové války, to je po roce 1945, se práce sboru začala znovu úspěšně rozvíjet. Z počátku byla však brzděna tím, že během osvobozeneckých bojů se postrácela většina výstroje a inventáře v hodnotě 76 tisíc korun.